Ψυκτοservice
Κωνσταντίνος Καλεάδης
Επαγγελματικός εξοπλισμός - Ψυκτικοί θάλαμοι - Ψυκτικές εγκαταστάσεις - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανική ψύξη - Καβάλα


Η εταιρεία μας ΨυκτοService με έδρα της την πόλη της Καβαλάς έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων συντήρησης - κατάψυξης - βαθιάς κατάψυξης και κλιματιζόμενων χώρων βιομηχανιών τροφίμων, των οποίων τα προϊόντα και η επεξεργασία απαιτούν ιδιαίτερες θερμοκρασίες. 
H εταιρεία μας ασχολείται και με τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της ψύξης η εταιρεία μας υιοθετεί νέες τεχνικές αλλάζοντας τα δεδομένα στις ψυκτικές εφαρμογές και ικανοποιώντας έτσι και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.