Ομόνοιας 10, Καβάλα, Καβάλας - Τ.Κ.: 65302

Τηλέφωνο: 2514002904

E-mail: info@psuktoservice.gr

Υπεύθυνος: Καλεάδης Κωνσταντίνος

Κατηγορία: ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 32777

Ιστοσελίδα: http://www.psuktoservice.gr