Επαγγελματικός εξοπλισμός •  Ψυκτικοί θάλαμοι •  Ψυκτικές εγκαταστάσεις
•  Κλιματιστικές εγκαταστάσεις •  Βιομηχανική ψύξη •  Καβάλα 


Η εταιρεία μας ΨυκτοService με έδρα της την πόλη της Καβαλάς έχει ως αντικείμενο: τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων συντήρησης - κατάψυξης - βαθιάς κατάψυξης, κλιματιζόμενων χώρων, Βιομηχανίας τροφίμων, των οποίων τα προϊόντα και η επεξεργασία απαιτούν ιδιαίτερες θερμοκρασίες. H εταιρεία μας ασχολείται και με τον εξοπλισμό μαζικής εστίασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της ψύξης η εταιρεία μας υιοθετεί νέες τεχνικές αλλάζοντας τα δεδομένα στις ψυκτικές εφαρμογές και ικανοποιώντας έτσι και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.